НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут програмних систем

Інформаційне повідомлення PDF version DOC version 

ТРИНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ 

УкрПРОГ-2022

Україна, Київ

(11-12 жовтня 2022 р.)

З 11 по 12 жовтня 2022 року в Кібернетичному центрі НАН України у м. Києві проводиться Тринадцята міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ-2022. Організаторами конференції є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Кібернетичний центр НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" та Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Метою конференції є висвітлення найважливіших досягнень у науці та практиці програмування і програмної інженерії та визначення головних напрямків розвитку цієї ділянки науки і технології.  

Програма конференції передбачає:  

Конференція проводиться в очному режимі. У виключних випадках, що можуть бути пов’язані з воєнною або епідеміологічною ситуацією, припускаються дистанційні доповіді.

Робочими мовами конференції є українська та англійська.  

Базовими організаціями для проведення конференції є Інститут програмних систем НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції запрошуються науковці і розробники програмного забезпечення України та міжнародної спільноти.

Голова конференції: Сергієнко І.В. - академік НАН України, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА 

Сергієнко І.В. (Україна) — голова координаційної ради

Андон П.І. (Україна), Богданов В.Л. (Україна), Згуровський М.З. (Україна),

Сініцин І.П. (Україна), Хіміч О.М. (Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Андон П.І. (Україна) - голова програмного комітету  

Сініцин І.П. (Україна) - заступник голови

Анісімов А.В. (Україна)  

Балабанов О.С. (Україна)

Глибовець М.М. (Україна)

Горлач С.П. (Німеччина)

Дорошенко А.Ю. (Україна)

Єршов С.В. (Україна)

Ільченко М.Ю. (Україна)

Киридон А.М. (Україна)

Кривий С.Л. (Україна)

Куссуль Н.М. (Україна)

Летичевський О.О. (Україна)

Нікітченко М.С. (Україна)

Панкратова Н.Д. (Україна)

Пасічник В.В. (Україна)

Погорілий С.Д. (Україна)

Провотар О.І. (Україна)  

Редько В.Н. (Україна)

Ромео Л. (Італія)

Салем А.Б.М. (Єгипет)

Сергієнко І.В. (Україна)

Сидоров М.О. (Україна)

Теленік С.Ф. (Україна)

Хлухі Л. (Словаччина)

Шевченко В.Л. (Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мороз Г.Б. (Україна) - голова оргкомітету, Чумаченко Св.М. (Україна) - заступник голови, Єршов С.В. (Україна), Старостін А.М. (Україна), Гребенніков А.Б. (Україна), Салата М.В. (Україна), Єгоров В.О. (Україна), Рогушина Ю.В. (Україна), Гришанова І.Ю. (Україна), Янченко О.С. (Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (Україна)

ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ

Мовою подання статті може бути українська або англійська. Тексти статей подаються на папері в 1 примірнику, а також електронною поштою у вигляді файлу MS Word в терміни та за адресами, що наведені нижче. Технічні вимоги до оформлення робіт додаються. Видання праць конференції включатиме повні тексти статей. Відібрані роботи будуть надруковані в журналі “Проблеми програмування” (№ 3-4) за 2022 рік.

Крім того, планується публікація кращих робіт у CEUR, що забезпечує їх подальшу індексацію наукометричною базою Scopus. В цьому випадку оргкомітет може вимагати від авторів доопрацювання публікацій під додаткові вимоги CEUR, що можуть уточнюватись в ході підготовки журналу.

Усні доповіді та лекторій забезпечуються пристроями для показу електронних презентацій.

Для дистанційного підключення планується використовувати платформи  Zoom та Telegram. Конкретні посилання для підключення будуть надіслані учасникам напередодні конференції.

Для участі в конференції з доповіддю або без доповіді слід подати листа-заявку на кожного учасника (форма додається).

Після розгляду статей та листів-заявок програмний комітет сповіщає авторів про прийняття/відхилення статей, а учасників без доповіді – про прийняття їхніх заявок..

Реєстраційний внесок для учасників конференції включає організаційні витрати, друк матеріалів конференції (програма, праці конференції тощо), каву та інше. Реєстраційний внесок сплачується за кожну публікацію незалежно від кількості авторів (суму внеску за публікацію сплачує уповноважений представник колективу авторів). Сума внеску для громадян України складає:

Доповідь та публікація – 1200 грн

Участь без доповіді та без публікації – 300 грн.

Для авторів дальнього та ближнього зарубіжжя реєстраційний внесок становить 100 євро (проплата в гривнях по поточному курсу Національного банку України).

Члени координаційної ради, програмного та організаційного комітетів від реєстраційного внеску звільняються

Організаційний комітет на основі відповідної заявки учасника має право зменшити суму реєстраційного внеску для студентів, а також для авторів, які знаходяться в зоні, небезпека якої пов’язана з воєнними діями.

Запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після сплати реєстраційних внесків.

За участь у конференції авторам прийнятих статей переказувати внески за адресою:

Отримувач: Інститут програмних систем НАН України

код ЄДРПОУ 05540149

Свідоцтво платника податку 37057313

ІПН 055401426501

р/р UA838201720313221001201009041

Банк Держказначейська служба України, м. Київ

(ДКСУ м. Київ), МФО 820172

У полі «призначення платежу» необхідно вказати: код доходів 25010100, «УкрПРОГ-2022» і обов'язково прізвище учасника конференції.

Статті учасників, які не сплатили реєстраційний внесок, не публікуватимуться. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

до 03.08.2022 р. – подання текстів статей та заявок на участь;

до 31.08.2022 р. – повідомлення про прийняття/відхилення статті/листа-заявки;

до 15.09.2022 р. – сплата реєстраційних внесків;

до 22.09.2022 р. – надсилання запрошень в електронному вигляді.

З врахуванням воєнної ситуації в Україні наведені терміни можуть бути змінені на користь авторів. Але дуже в обмежених межах. Тому просимо авторів з розумінням віднестись до того, що якісне опрацювання Ваших матеріалів потребує часу.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5, Інститут програмних систем НАН України, УкрПРОГ-2022.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ - 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5, Інститут програмних систем НАН України кімн. 225, телефон: (38) (044) 526-21-48, факс: (38) (044) 526-62-63, електронна пошта: ukrprog@isofts.kiev.ua


Вимоги до оформлення статей на конференцію УкрПРОГ-2022  

1. Стаття подається в електронному вигляді (електронний носій чи e-mail), а також у твердій копії у 1-му примірнику (роздруківка високої якості на білому папері). Обсяг статті до 8-12 сторінок.  Збільшення обсягу тільки за погодженням з членом Програмного комітету, що формує програму відповідної секції.

2. Файл електронної версії статті повинен мати формат *.rtf або *.docx. Параметри сторінки: розмір паперу А4 (210×297), поля дзеркальні: верхнє і нижнє 2 см.; праве 1 см, ліве 3 см, верхній і нижній колонтитули 1,27 см. Шрифт (True type font) гарнітури Times (Times New Roman Cyr) єдиний, висоти зазначені нижче. Міжрядковий множник скрізь одинарний.

3. Обидві версії статті надавати БЕЗ нумерації сторінок.

Додаткова інформація, яка повинна подаватися окремим файлом у випадку надання статей для публікації в CEUR:

  1. Стаття має бути англійською мовою (не автоматичний переклад, а перевірений текст).
  2. Письмова згода кожного із авторів на публікацію в CEUR («Згодні на публікацію в CEUR»). Умовою публікації в CEUR являється обов’язкова письмова згода усіх авторів.

Без додаткової інформації статті  у CEUR публікуватися не будуть!

Послідовність розміщення та оформлення матеріалу

УДК (за новою класифікацією): шрифт 12 пт; абзац із лівим вирівнюванням, відступ зліва 1,25 см, вертикальних відступів немає.

Заголовок 1 (назва статті): шрифт 14 пт, напівжирний, регістр верхній; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 40 пт, після 10 пт. Спочатку українською, потім з наступного рядка англійською мовою.

Автори: Ім’я та прізвища (повністю, не ініціали) всіх авторів, шрифт 12 пт, курсив (світлий); абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 12 пт, після 6 пт. Спочатку українською, потім з наступного рядка англійською мовою.

Анотація і ключові слова надаються на двох мовах (українською та англійською): шрифт 8 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, горизонтальний відступ зліва 1 см, справа 0, вертикальні відступи - до 6 пт, після 0 пт.

Анотації українською та англійською мовами не менше 1800 знаків кожна, враховуючі пробіли.

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 12 пт, напівжирний; абзац із лівим вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 8 пт, після 0 пт. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 10 пт, напівжирний. 

Основний текст статті: шрифт 10 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, новий рядок 1 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Формула: шрифт 10 пт (використовуються вбудовані у Word редактори формул Microsoft Equation Editor 3.0 або Math Type); абзац із лівим вирівнюванням, два табулятори - центральний для тіла формули 8,5 см і правий для номера формули 17 см, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 6 пт, після - 6 пт. Забороняється надавати формули у вигляді малюнку.

Бібліографія (Література): Нумерація джерел згідно ДСТУ 8302:2015 від 01.07.2016 р. Шрифт 8 пт, звичайний; нумерований список, абзац із вирівнюванням по ширині, висячий відступ 0,63 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Література англійською мовою (References): список використовуваних джерел, оформлений на мові статті, перевести на англійську мову. Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, наприклад, за електронною адресою https://web.archive.org/web/20150207094353/http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf

Про авторів (спочатку все українською потім англійською мовою):

ПІБ (повністю, не ініціали) усіх авторів, наукове звання, посада, адреса, кількість публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях (приблизно), індекс Хірша, обов’язково номер ORCID (сайт ORCID http://orcid.org/).

Обов’язково вказати мобільний телефон і е-mail відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку

Про місце роботи авторів: повна назва установи, індекс, адреса, факс, телефон, e-mail.

Інформація для ЗМІСТУ (спочатку все українською потім англійською мовою):

Прізвище та ініціали всіх авторів через кому

Назва статті

Графічний матеріал (рисунки, графіки, діаграми) має бути самостійним об'єктом і вміщений в документ Word методом вставки рисунка або об'єкта. Розташування центральне з відступами до і після 8 пт. Підпис під рисунками центрований, шрифт 10 пт, відступ після 8 пт. Припустимим є розташування рисунка і підпису під ним  в кадрі зовні поля з обтіканням тексту. Файли графічних форматів великих обсягів для ілюстрацій (наприклад, копії екранів високої якості) мають бути конвертовані в колірний діапазон не більш 256 кольорів.

Розмір файлу для передачі (*.docx) не повинен перевищувати 4 Мб.


Лист-заявка про участь у 13-й Міжнародній науково-практичній

конференції з програмування УкрПРОГ-2022

 (Київ, 11-12 жовтня 2022 р.)

 

Назва статті:

ПІБ

(повністю)

Уч. звання,

посада

Контактний

тел.

Е-mail

Установа

Місто

1

Доповідач:

Прим.:

Лист можливо надати на усіх співавторів на одному листі або на кожного співавтора на окремому листі по наведеної вище формі.

Інформація надається для кожного співавтора статті.


Додаток до запрошення на конференцію

Інформація щодо організації доповідей в очному та дистанційному режимах.

Конференція проводиться в очному режимі. У виключних випадках, що пов’язані з воєнною або епідеміологічною ситуацією, припускаються дистанційні доповіді.

Робочими мовами конференції є українська та англійська.  

Оргкомітет забезпечує можливість підключення ноутбука доповідача до проектора через порти HDMI або VGA в очному режимі, а також надає можливість дублювання екрана доповідача в конференцію в дистанційному режимі.

Для дистанційного підключення планується використовувати платформи  Zoom та  Telegram. Конкретні посилання для підключення будуть надіслані учасникам напередодні конференції.

Zoom. Основним засобом дистанційних доповідей буде Zoom.

Для запобігання атак з боку комп’ютерних хуліганів, Zoom працюватиме за таких умов:

Telegram. Учасники конференції, що зареєстровані в Telegram можуть повідомити Оргкомітету свої дані (логін та телефон, на який підключений Telegram) для включення в склад закритої групи в якій в режимі додаткової відеоконференції буде продубльовано демонстрацію екрану конференції із Zoom. Там же можна задавати запитання.