НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут програмних систем

Інформаційне повідомлення PDF version DOC version

ДВАНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ 

УкрПРОГ’2020

 Україна, Київ

 (26-28 травня 2020 р.)

На пленарному         засіданні Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ’2018 ухвалено рекомендації щодо продовження проведення конференцій з програмування УкрПРОГ як регулярного наукового форуму один раз на 2 роки.

   

З 26 по 28 травня 2020 року в Кібернетичному центрі НАН України у м. Києві проводиться Дванадцята міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ’2020. Організаторами конференції є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Кібернетичний центр НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" та Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Метою конференції є висвітлення найважливіших досягнень у науці та практиці програмування і програмної інженерії та визначення головних напрямків розвитку цієї ділянки науки і технології.  

Програма конференції передбачає:  

Робочими мовами конференції є українська, англійська та російська.  

Базовими організаціями для проведення конференції є Інститут програмних систем НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції запрошуються науковці і розробники програмного забезпечення України та міжнародної спільноти.

Голова конференції: Сергієнко І.В. - академік НАН України, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА 

Сергієнко І.В. (Україна) — голова координаційної ради

Андон П.І. (Україна), Закусило О.К. (Україна), Згуровський М.З. (Україна),

 Наумовець А.Г. (Україна), Хіміч О.М. (Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Андон П.І. (Україна) - голова програмного комітету  

Ігнатенко О.П. (Україна) - заступник голови

Анісімов А.В. (Україна)  

Балабанов О.С. (Україна)

Глибовець М.М. (Україна)

Горлач С.П. (Німеччина) Гудак Ш. (Словаччина) Дорошенко А.Ю. (Україна)

Єршов С.В. (Україна)

Ільченко М.Ю. (Україна)

Задорожний В.Й. (США)

Кривий С.Л. (Україна)

Куссуль Н.М. (Україна)

Летичевський О.О. (Україна)

Майр Х. (Австрія)

Нікітченко М.С. (Україна)

Панкратова Н.Д. (Україна)

Пасічник  В.В. (Україна)

Погорілий С.Д. (Україна)

Провотар О.І. (Україна)  

Редько В.Н. (Україна)

Сергієнко І.В. (Україна)

Сидоров М.О. (Україна)

Сініцин І.П. (Україна)

Теленік С.Ф.  (Україна)

Хлухі Л. (Словаччина)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мороз Г.Б. (Україна) - голова оргкомітету, Городніченко В.С. (Україна) - заступник голови, Куляс А.І. (Україна), Старостін А.М. (Україна), Щербак Б.В. (Україна), Салата М.В. (Україна), Єгоров В.О. (Україна), Рогушина Ю.В. (Україна), Гришанова І.Ю. (Україна)

ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ

Мовою подання статті може бути українська, англійська або російська. Тексти статей подаються до 28 лютого 2020 р. на папері в 1 примірнику, а також електронною поштою у вигляді файлу MS Word 97-2003 за адресами, що подаються нижче. Технічні вимоги до оформлення робіт додаються. Видання праць конференції включатиме повні тексти статей. Відібрані роботи будуть надруковані в журналі “Проблеми програмування” (№№ 2-3) за 2020 рік.

Крім того, планується публікація кращих робіт у CEUR, що забезпечує їх подальшу індексацію наукометричною базою Scopus

Усні доповіді та лекторій забезпечуються пристроями для показу прозорих слайдів та електронних презентацій.

Для участі в конференції з доповіддю або без доповіді слід подати листа-заявку на кожного учасника (форма додається).

Після розгляду статей та листів-заявок програмний комітет до 20 березня 2020 р. сповіщає авторів про прийняття/відхилення статей, а учасників без доповіді – про прийняття їхніх заявок. До 31 березня 2020 р. всі учасники конференції сплачують реєстраційний внесок.

Реєстраційний внесок для учасників конференції становить 1100 гривень та включає організаційні витрати, друк матеріалів конференції (програма, праці конференції тощо), каву та інше. Внесок для студентів та аспірантів, якщо вони є одноосібним автором статті, становить 550 грн.

Для авторів дальнього та ближнього зарубіжжя реєстраційний внесок становить 100 євро (проплата в гривнях по поточному курсу Національного банку України).

Запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після 1 травня 2020 р.

За участь у конференції авторам прийнятих статей переказувати внески за адресою:

Отримувач: Інститут програмних систем НАН України

код ЄДРПОУ 05540149

Свідоцтво платника податку 37057313

ІПН 055401426501

р/р UA838201720313221001201009041

Банк Держказначейська служба України, м. Київ

(ДКСУ м. Київ), МФО 820172

У полі «призначення платежу» необхідно вказати: код доходів 25010100, «УкрПРОГ’2020» і обов'язково прізвище учасника конференції.

Статті учасників, які не сплатили реєстраційний внесок, не публікуватимуться. 

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:

до 28 лютого 2020 р. – подання текстів статей;

до 20 березня 2020 р. – повідомлення про прийняття/відхилення статті/листа-заявки;

до 31 березня 2020 р. – сплата реєстраційних внесків;

після 1 травня 2020 р. – надсилання запрошень.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5, Інститут програмних систем НАН України, УкрПРОГ’2020.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ - 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5, Інститут програмних систем НАН України кімн. 225, телефон: (38) (044) 526-21-48, факс: (38) (044) 526-62-63, електронна пошта: ukrprog@isofts.kiev.ua


Вимоги до оформлення статей на конференцію УкрПРОГ'2020

1. Стаття подається в електронному вигляді (електронний носій чи e-mail), а також у твердій копії у 1-му примірнику (роздруківка високої якості на білому папері). Обсяг статті до 8-12 сторінок.  Збільшення обсягу тільки за погодженням з членом Програмного комітету, що формує програму відповідної секції.

2. Файл електронної версії статті повинен мати формат *.doc або *.docx. Параметри сторінки: розмір паперу А4 (210×297), поля дзеркальні: верхнє і нижнє 2 см.; праве 1 см, ліве 3 см, верхній і нижній колонтитули 1,27 см. Шрифт (True type font) гарнітури Times (Times New Roman Cyr) єдиний, висоти зазначені нижче. Міжрядковий множник скрізь одинарний.

3. Обидві версії статті надавати БЕЗ нумерації сторінок.

4. В кінці статті обов’язково вказати: 1) Контактний тел. та e-mail відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку; 2) Назву статті і ПІБ авторів англійською та українською мовами.

Додаткова інформація, яка повинна подаватися окремим файлом у випадку надання статей для публікації в CEUR:

  1. Ім’я та прізвища (повністю, не ініціали) всіх авторів українською та англійською мовою.
  2. Назва  українською та англійською мовою.
  3. Анотація англійською мовою не менше 250 слів (не автоматичний переклад, а перевірений текст).
  4. Письмова згода кожного із авторів на публікацію в CEUR («Згодні на публікацію в CEUR»). Умовою публікації в CEUR являється обов’язкова письмова згода усіх авторів.
  5. Контактна інформація (е-mail ) для вирішення можливих питань по публікації.

Без додаткової інформації статті  у CEUR публікуватися не будуть!

Послідовність розміщення та оформлення матеріалу

УДК (за новою класифікацією): шрифт 12 пт; абзац із лівим вирівнюванням, відступ зліва 1,25 см, вертикальних відступів немає.

Заголовок 1 (назва статті): шрифт 14 пт, напівжирний, регістр верхній; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 40 пт, після 10 пт.

Автори: ініціали та прізвища авторів, шрифт 12 пт, курсив (світлий); абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 12 пт, після 6 пт.

Анотація і ключові слова надаються на трьох мовах (українською, англійською та російською): шрифт 8 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, горизонтальний відступ зліва 1 см, справа 0, вертикальні відступи - до 6 пт, після 0 пт.

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 12 пт, напівжирний; абзац із лівим вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 8 пт, після 0 пт. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 10 пт, напівжирний. 

Основний текст статті: шрифт 10 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, новий рядок 1 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Формула: шрифт 10 пт (використовуються редактори формул Microsoft Equation Editor 3.0 або Math Type); абзац із лівим вирівнюванням, два табулятори - центральний для тіла формули 8,5 см і правий для номера формули 17 см, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 6 пт, після - 6 пт.

Бібліографія (Література): Нумерація джерел згідно ДСТУ 8302:2015 від 01.07.2016 р. Шрифт 8 пт, звичайний; нумерований список, абзац із вирівнюванням по ширині, висячий відступ 0,63 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Література англійською мовою (References): список використовуваних джерел, оформлений на мові статті, перевести на англійську мову. Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, наприклад, за електронною адресою https://web.archive.org/web/20150207094353/http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf

Про авторів: ініціали та прізвища усіх авторів, наукове звання, посада, адреса, кількість публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях (приблизно), індекс Хірша, обов’язково номер ORCID (сайт ORCID http://orcid.org/).

Обов’язково вказати мобільний телефон і е-mail для роботи з редактором

Про місце роботи авторів: повна назва установи, індекс, адреса, факс, телефон, e-mail.

Графічний матеріал (рисунки, графіки, діаграми) має бути самостійним об'єктом і вміщений в документ Word методом вставки рисунка або об'єкта. Розташування центральне з відступами до і після 8 пт. Підпис під рисунками центрований, шрифт 10 пт, відступ після 8 пт. Припустимим є розташування рисунка і підпису під ним  в кадрі зовні поля з обтіканням тексту. Файли графічних форматів великих обсягів для ілюстрацій (наприклад, копії екранів високої якості) мають бути конвертовані в колірний діапазон не більш 256 кольорів.

Розмір файлу для передачі (*.doc / *.docx) не повинен перевищувати 1 Мб.


Лист-заявка про участь у 12-й Міжнародній науково-практичній

конференції з програмування УкрПРОГ’2020

 (Київ, 26-28 травня 2020 р.)

 

Назва статті:

ПІБ

(повністю)

Уч. звання,

посада

Контактний

тел.

Е-mail

Установа

Місто

1

Доповідач:

Прим.:

Лист можливо надати на усіх співавторів на одному листі або на кожного співавтора на окремому листі по наведеної вище формі.

Інформація надається для кожного співавтора статті.

Якщо необхідна комп'ютерна демонстрація, зазначте необхідну конфігурацію комп'ютера та програмного забезпечення.