Информация об Институте программных систем НАНУ

Информация на русском языкеInformation in English

Перше інформаційне повідомлення

ВОСЬМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

УкрПРОГ’2012

(Україна, Київ, 22-24 травня 2012 р.)

 

З 22 по 24 травня 2012 року в Кібернетичному центрі НАН України у м. Києві проводиться Восьма міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ’2012. Організаторами конференції є Нацiональна академiя наук України, Міністерство освіти і науки України, Кібернетичний центр НАН України та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Метою конференції є висвітлення найважливіших досягнень у науці та практиці програмування і програмної інженерії та визначення головних напрямків розвитку цієї ділянки науки і технології. Для участі в конференції запрошуються науковці і розробники програмного забезпечення України, країн СНД та міжнародної спільноти.

Програма конференції передбачає:

 • пленарні доповіді провідних науковців та представників індустрії програмного забезпечення;
 • секційні (усні або стендові) доповіді за тематичними напрямками конференції;
 • лекторії із сучасних напрямків досліджень програмування та комп'ютерних застосувань.

Наукові праці конференції будуть опубліковані до початку її роботи. Робочими мовами конференції є українська, російська та англійська.

Базовими організаціями для проведення конференції є Інститут програмних систем НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • теоретичні та методологічні основи програмування
 • засоби і технології паралельного програмування і Grid-обчислень
 • програмування для комп'ютерних мереж та Internet
 • інструментальні засоби та середовища програмування
 • методи і засоби повторного використання та реінженерії в програмуванні
 • аналіз вимог і специфікація програмного забезпечення
 • моделі та процеси життєвого циклу програмного забезпечення
 • формальні методи розробки програмного забезпечення
 • стандартизація і сертифікація програмного забезпечення
 • тестування, надійність та якість програм
 • моделі і засоби систем баз даних та знань
 • експертні та інтелектуальні інформаційні системи
 • програмні системи захисту інформації
 • прикладні засоби програмування та програмне забезпечення
 • проблеми ефективної взаємодії людини і комп'ютера
 • правові, навчальні та соціальні аспекти програмування
 • та інше.

Голова конференції: Сергієнко І.В. - академік НАН України, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Сергієнко І.В. (Україна) — голова координаційної ради

Андон П.І. (Україна), Закусило О.К (Україна), Згуровський М.З. (Україна), Кривонос Ю.Г. (Україна), Наумовець А.Г. (Україна).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Андон П.І. (Україна) - голова програмного комітету

Дорошенко А.Ю. (Україна) - заступник голови

Яловець А.Л. (Україна) - заступник голови

Анісімов А.В. (Україна)

Глибовець М.М. (Україна)

Горлач С.П. (Німеччина)

Гудак Ш. (Словаччина)

Іванніков В.П. (Росія)

Ільченко М.Ю. (Україна)

Задорожний В.Й. (США)

Калініченко Л.А. (Росія)

Лавріщева К.М. (Україна)

Летичевський О.А. (Україна)

Майр Х. (Австрія)

Нікітченко М.С. (Україна)

Павлов О.А. (Україна)

Панкратова Н.Д. (Україна)

Парасюк І.М. (Україна)

Провотар О.І. (Україна)

Редько В.Н. (Україна)

Сергієнко І.В. (Україна)

Сидоров М.О. (Україна)

Тарасенко В.П. (Україна)

Теленік С.Ф. (Україна)

Тиугу Е.Х. (Естонія)

Цейтлін Г.Є. (Україна)

Чая Л. (Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мороз Г.Б. (Україна) - (голова оргкомітету), Городніченко В.С. (Україна) - заступник голови, Сидоренко В.І. (Україна), Куляс А.І. (Україна), Ємченко І.О. (Україна), Палій П.М. (Україна), Салата М.В. (Україна), Дишкант Г.М. (Україна), Соколова Т.Є. (Україна).

ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ

Мовою подання доповіді може бути українська, російська або англійська. Тексти доповідей подаються до 15 січня 2012 р. на папері в 1 примірнику, а також електронною поштою у вигляді файла MS Word за адресами, що подаються нижче. Технічні вимоги до оформлення робіт додаються. Видання праць конференції включатиме повні тексти доповідей незалежно від виду доповіді (усна чи стендова).

Усні доповіді та лекторій забезпечуються пристроями для показу прозорих слайдів та електронних презентацій. Стендова доповідь забезпечується площею на демонстраційній панелі висота якої 2 м, а ширина – 1 м. Крім того, кожна доповідь може бути доповнена комп’ютерним показом програмного забезпечення.

Для участі в конференції з доповіддю та без доповіді слід подати листа-заявку на кожного учасника (форма додається).

Після розгляду подань та листів-заявок програмний комітет до 10 лютого 2012 р. сповіщає авторів про прийняття/відхилення праць, а учасників без доповіді – про прийняття їхніх заявок. До 10 березня 2012 р. всі учасники конференції сплачують реєстраційний внесок.

Запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після 1 травня 2012 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:

до 15 січня 2012 р. – подання текстів доповідей;

до 10 лютого 2012 р. – повідомлення про прийняття/відхилення доповіді/лекторію/листа-заявки;

до 10 березня 2012 р. – сплата реєстраційних внесків;

після 1 травня 2012 р. – надсилання запрошень.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ

Реєстраційний внесок на одну доповідь на конференції становить 550 гривень (з ПДВ), що включає вартість одного примірника праць конференції та організаційні витрати. Реєстраційний внесок для студентів і аспірантів становить 250 гривень (з ПДВ). За участь у конференції авторам прийнятих публікацій доповідей переказувати внески за адресою:

Інститут програмних систем НАН України

код ЄДРПОУ 05540149

банк ГУДКУ у миєві

МФО 820019

р/р 31258272210220.

У полі «призначення платежу» необхідно вказати: «УкрПРОГ’2012», і обов'язково прізвище учасника конференції.

Доповіді учасників, які не сплатили реєстраційний внесок, не публікуватимуться.

Проживання учасників конференції передбачено в готелях поблизу Кібернетичного центру НАН України. Помешкання для учасників, що повідомили про цю потребу своїм листом-заявкою, будуть заброньовані.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Корпус 5, Iнститут програмних систем НАН України, УкрПРОГ’2012

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ - кімн. 225,  телефон: (38)(044) 526-21-48, факс: (38)(044) 526-62-63, електронна пошта: ukrprog2012@ukrprog.org.ua

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ !

 

Вимоги до оформлення доповідей на конференцію УкрПРОГ'2012

1. Доповідь подається в електронному виді (дискета чи e-mail), а також у твердій копії у 1-му примірнику (роздруківка високої якості на білому папері). Обсяг до 25 тис. знаків (10 сторінок).

2. Електронна версія доповіді має бути у форматі *. doc текстового редактора Microsoft Word версій 6.0 і вище (IBM PC). Параметри сторінки: розмір паперу А4 (210´ 297), поля дзеркальні: верхнє і нижнє 2 см.; зовні 1 см, усередині 3 см, верхній і нижній колонтитули 1,27 см. Шрифт (True type font) гарнітури Times (Times New Roman Cyr) єдиний, висоти зазначені нижче. Міжрядковий множник скрізь одинарний.

3. Обидві версії доповіді надавати без нумерації сторінок.

4. В кінці статті обов’язково вказати: 1) Контактний тел. та e-mail відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку; 2) Назву доповіді і ПІБ авторів англійською та українською мовами.

Послідовність розположення та оформлення матеріалу

УДК: шрифт 12 пт; абзац із лівим вирівнюванням, відступ зліва 1,25 см, вертикальних відступів немає.

Заголовок 1 (назва доповіді): шрифт 14 пт, напів/ж, регістр верхній; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 40 пт, після 10 пт.

Автори: ініціали та прізвища авторів, шрифт 12 пт, курсив (світлий); абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 12 пт, після 6 пт.

Адреса (повна назва організації, індекс, адреса, факс, телефон, e-mail): шрифт 10 пт, звичайний; абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Анотація надається мовою статті та англійською мовою (у разі публікаціїї англійською мовою анотація надається мовою статті та українською мовою) : шрифт 8 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, горизонтальний відступ зліва 1 см, справа 0, вертикальні відступи - до 6 пт, після 0 пт.

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 12 пт, напів/ж; абзац із лівим вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 8 пт, після 0 пт. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзаца, шрифт 10 пт, напів/ж.

Нормальний (основний текст доповіді): шрифт 10 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, новий рядок 1 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Формула: шрифт 10 пт (використовуються редактори формул Microsoft Equation Editor 2.0 і 3.0); абзац із лівим вирівнюванням, два табулятори - центральний для тіла формули 8,5 см і правий для номера формули 17 см, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 6 пт, після - 6 пт.

Література (бібліографія): шрифт 8 пт, звичайний; нумерований список, абзац із вирівнюванням по ширині, висячий відступ 0,63 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Графічний матеріал (рисунки, графіки, діаграми) має бути самостійним об'єктом і вміщений в документ Word методом вставки рисунка або об'єкта. Розташування центральне з відступами до і після 8 пт. Підрисуночний текст центрований, шрифт 10 пт, відступ після 8 пт. Припустимим є розташування рисунка і підрисуночного підпису в кадрі зовні поля з обтіканням тексту. Файли графічних форматів великих обсягів для ілюстрацій (наприклад, копії екранів високої якості) мають бути конвертовані в колірний діапазон не більш 256 кольорів.

Розмір файлу для передачі *. doc не повинен перевищувати 1 Мб.

Далі наведено схему для оформлення тексту доповіді.

 УДК (за новою класифікацією)

НАЗВА ДОПОВІДІ

Автори

Організація, індекс, адреса, факс, телефон, Е-mail

Анотація (мовою статті)

Анотація (англійською мовою) або Аннотація (українською мовою, у випадку публікації англійською мовою)

Заголовок 1-го рівня

Текст.

Заголовок 2-го рівня і далі. Текст.

[Формула] (1)

Текст.

Література

1.        Автор. Назва і т.д.

2.        Автор. Назва і т.д.

Подати англійською мовою прізвища та ініціали авторів та назву доповіді.

ПІБ, контактний телефон та електронна адреса відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку.

 

 

 

ЛИСТ-ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ У 8 МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ

КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОГРАМУВАННЯ УкрПРОГ'2012

(Київ, 22-24 травня 2012 р.)

 

Адреса конференції: 03680 м. Київ, просп.Академіка Глушкова,40, корп. 5. ІПС НАН України,

Програмний комітет: тел. (38)(044) 526-21-48,

Оргкомітет: тел. (38)(044) 526-21-48, факс: (38)(044)526-62-63,

електронна пошта: ukrprog2012@ukrprog.org.ua

Дані про автора

Прізвище, ім'я, по-батькові     _________________________________________________________

Організація, установа  
            _________________________________________________________

Посада, учений ступінь   
       _________________________________________________________

Поштова адреса                       _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Телефон  
      ______________________________       Факс      ______________________________

Електронна пошта  
                 _________________________________________________________


Я планую взяти участь у конференції УкрПРОГ'2012

Зазначте назву, авторів, доповідача (вид доповіді: стендова чи усна визначається Програмним комітетом). 

Якщо необхідна комп'ютерна демонстрація, зазначте необхідну конфігурацію комп'ютера та програмного забезпечення. 

 

Необхідність готелю:
[  ] (якщо не потрібен - зазначте знаком Х)

Якщо потрібен, зазначте знаком Х категорію, що Вас задовольняє:
[  ] 1 місце у 2-х містному номері
[  ] одномісний номер
[  ] напівлюкс
[  ] 2-х містний люкс

 

Copyright c 2007, ІПС,JJJ Last update 23/11/2011