НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут програмних систем

Друге інформаційне повідомлення

ДЕCЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

УкрПРОГ’2016

(Україна, Київ, 24-26 травня 2016 р.)

З 24 по 26 травня 2016 року в Кібернетичному центрі НАН України у м. Києві проводиться Деcята міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ’2016. Організаторами конференції є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Кібернетичний центр НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Метою конференції є висвітлення найважливіших досягнень у науці та практиці програмування і програмної інженерії та визначення головних напрямків розвитку цієї ділянки науки і технології. Для участі в конференції запрошуються науковці і розробники програмного забезпечення України та міжнародної спільноти.

Програма конференції передбачає:

Робочими мовами конференції є українська, російська та англійська.

Базовими організаціями для проведення конференції є Інститут програмних систем НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

та інше.

Голова конференції: Сергієнко І.В. - академік НАН України, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Сергієнко І.В. (Україна) — голова координаційної ради

Стріха М.В. (Україна), Андон П.І. (Україна), Закусило О.К. (Україна), Згуровський М.З. (Україна), Кривонос Ю.Г. (Україна), Наумовець А.Г. (Україна).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Андон П.І. (Україна) - голова програмного комітету

Яловець А.Л. (Україна) - заступник голови

Анісімов А.В. (Україна)

Калініченко Л.А. (Росія)

Провотар О.І. (Україна)

Глибовець М.М. (Україна)

Кривий С.Л. (Україна)

Редько В.Н. (Україна)

Горлач С.П. (Німеччина)

Летичевський О.А. (Україна)

Сергієнко І.В. (Україна)

Гудак Ш. (Словаччина)

Майр Х. (Австрія)

Сидоров М.О. (Україна)

Дорошенко А.Ю. (Україна)

Нікітченко М.С. (Україна)

Тарасенко В.П. (Україна)

Іванніков В.П. (Росія)

Ільченко М.Ю. (Україна)

Задорожний В.Й. (США)

Павлов О.А. (Україна)

Панкратова Н.Д. (Україна)

Теленік С.Ф. (Україна)

Тиугу Е.Х. (Естонія)

Чая Л. (Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мороз Г.Б. (Україна) - (голова оргкомітету), Городніченко В.С. (Україна) - заступник голови, Куляс А.І. (Україна), Кузнєцов М.Г. (Україна), Палій П.М. (Україна), Салата М.В. (Україна), Дишкант Г.М. (Україна), Соколова Т.Є. (Україна).

ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ

Мовою подання доповіді може бути українська, російська або англійська. Тексти доповідей подаються до 25 лютого 2016 р. на папері в 1 примірнику, а також електронною поштою у вигляді файла MS Word 97-2003 за адресами, що подаються нижче. Технічні вимоги до оформлення робіт додаються. Видання праць конференції включатиме повні тексти доповідей. Відібрані роботи будуть надруковані в журналі “Проблеми программування” (№№ 2-3) за 2016 рік.

Усні доповіді та лекторій забезпечуються пристроями для показу прозорих слайдів та електронних презентацій. Крім того, кожна доповідь може бути доповнена комп’ютерним показом програмного забезпечення.

Для участі в конференції з доповіддю або без доповіді слід подати листа-заявку на кожного учасника (форма додається).

Після розгляду доповідей та листів-заявок програмний комітет до 15 березня 2016 р. сповіщає авторів про прийняття/відхилення праць, а учасників без доповіді – про прийняття їхніх заявок. До 25 березня 2016 р. всі учасники конференції сплачують реєстраційний внесок.

Запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після 1 травня 2016 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:

до 25 лютого 2016 р. – подання текстів доповідей;

до 15 березня 2016 р. – повідомлення про прийняття/відхилення доповіді/лекторію/листа-заявки;

до 25 березня 2016 р. – сплата реєстраційних внесків;

після 1 травня 2016 р. – надсилання запрошень.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ

Реєстраційний внесок учасника конференції становить 550 гривень (з ПДВ), що включає матеріали конференції та організаційні витрати. Орієнтовно реєстраційний внесок для студентів і аспірантів, якщо вони є одноосібним автором статті (доповіді), становить 250 гривень (з ПДВ).

За участь у конференції авторам прийнятих публікацій доповідей переказувати внески за адресою:

Отримувач: Інститут програмних систем НАН України

код ЄДРПОУ 05540149

Свідоцтво платника податку 37057313

ІПН 055401426501

р/р 31258231109041

Банк Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

У полі «призначення платежу» необхідно вказати: код доходів 25010100, «УкрПРОГ’2016», і обов'язково прізвище учасника конференції.

Доповіді учасників, які не сплатили реєстраційний внесок, не публікуватимуться. 

Проживання учасників конференції можливе в готелях поблизу Кібернетичного центру НАН України за власний.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Корпус 5, Iнститут програмних систем НАН України, УкрПРОГ’2016

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ - кімн. 225, телефон: (38)(044) 526-21-48, факс: (38)(044) 526-62-63, електронна пошта: ukrprog@isofts.kiev.ua

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ !


Вимоги до оформлення доповідей на конференцію УкрПРОГ'2016

1. Доповідь подається в електронному виді (електронний носій чи e-mail), а також у твердій копії у 1-му примірнику (роздруківка високої якості на білому папері). Обсяг доповіді до 8 сторінок.  Збільшення обсягу тільки за погодженням з членом Програмного комітету, що формує програму відповідної секції.

2. Файл електронної версії доповіді повинен мати формат *.doc текстового редактора MS Word  97-2003.  Параметри сторінки: розмір паперу А4 (210×297), поля дзеркальні: верхнє і нижнє 2 см.; зовні 1 см, усередині 3 см, верхній і нижній колонтитули 1,27 см. Шрифт (True type font) гарнітури Times (Times New Roman Cyr) єдиний, висоти зазначені нижче. Міжрядковий множник скрізь одинарний.

3. Обидві версії доповіді надавати БЕЗ нумерації сторінок.

4. В кінці статті обов’язково вказати: 1) Контактний тел. та e-mail відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку; 2) Назву доповіді і ПІБ авторів англійською та українською мовами.

Послідовність розміщення та оформлення матеріалу

УДК: шрифт 12 пт; абзац із лівим вирівнюванням, відступ зліва 1,25 см, вертикальних відступів немає.

Заголовок 1 (назва доповіді): шрифт 14 пт, напів/ж, регістр верхній; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 40 пт, після 10 пт.

Автори: ініціали та прізвища авторів, шрифт 12 пт, курсив (світлий); абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 12 пт, після 6 пт.

Анотація і ключові слова надаються на трьох мовах (українською, російською та англійською): шрифт 8 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, горизонтальний відступ зліва 1 см, справа 0, вертикальні відступи - до 6 пт, після 0 пт.

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 12 пт, напів/ж; абзац із лівим вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 8 пт, після 0 пт. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 10 пт, напів/ж. 

Основний текст доповіді: шрифт 10 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, новий рядок 1 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Формула: шрифт 10 пт (використовуються редактори формул Microsoft Equation Editor 2.0 або 3.0); абзац із лівим вирівнюванням, два табулятори - центральний для тіла формули 8,5 см і правий для номера формули 17 см, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 6 пт, після - 6 пт.

Література (бібліографія): шрифт 8 пт, звичайний; нумерований список, абзац із вирівнюванням по ширині, висячий відступ 0,63 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Література англійскою мовою (References): список використовуваних джерел, оформленный на мові статті, перевести на англійську мову. Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, наприклад, за електронною адресою https://web.archive.org/web/20150207094353/http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf

Про авторів: ініціали та прізвища усіх авторів, наукове звання, посада, адреса, кількість публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях (приблизно), індекс Гірша, обов’язково номер ORCID (сайт ORCID http://orcid.org/).

Про місце роботи авторів: повна назва установи, індекс, адреса, факс, телефон, e-mail.

Графічний матеріал (рисунки, графіки, діаграми) має бути самостійним об'єктом і вміщений в документ Word методом вставки рисунка або об'єкта. Розташування центральне з відступами до і після 8 пт. Підрисуночний текст центрований, шрифт 10 пт, відступ після 8 пт. Припустимим є розташування рисунка і підрисуночного підпису в кадрі зовні поля з обтіканням тексту. Файли графічних форматів великих обсягів для ілюстрацій (наприклад, копії екранів високої якості) мають бути конвертовані в колірний діапазон не більш 256 кольорів.

Розмір файлу для передачі (*.doc) не повинен перевищувати 1 Мб.

Нижче наведено схему для оформлення тексту доповіді.

УДК (за новою класифікацією)

НАЗВА ДОПОВІДІ

Автори

Анотація + ключові слова (на трьох мовах).

Заголовок 1-го рівня

Текст.

Заголовок 2-го рівня і далі. Текст.

[Формула] (1)

Текст.

Література

1.   Автор. Назва і т.д.

2.   Автор. Назва і т.д.

Література англійською мовою (References).

Про авторів.

Місце роботи авторів.

Подати на англійській мові прізвища та ініціали авторів і назву доповіді.

ПІБ, контактний телефон та електронна адреса відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку. 

Лист-заявка про участь у 10-й Міжнародній науково-практичній

конференції з програмування УкрПРОГ’2016

 (Київ, 24-26 травня 2016 р.)

 

Адреса конференції: 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова,40, корп. 5. ІПС НАН України, Програмний комітет: тел. (38)(044) 526-15-38, (38)(044) 526-55-07.

Оргкомітет: тел. (38)(044) 526-21-48, факс: (38)(044) 526-62-63,

електронна пошта: ukrprog@isofts.kiev.ua

Дані про автора

Прізвище, ім'я, по-батькові  ___________________________________________________________

Організація, установа           ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Посада, учений ступінь        ___________________________________________________________

Поштова адреса                     ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Телефон     ________________________________       Факс    _______________________________

Електронна пошта   __________________________________________________________________

Я планую взяти участь у конференції УкрПРОГ'2016.

Зазначте назву, авторів, доповідача.

Якщо необхідна комп'ютерна демонстрація, зазначте необхідну конфігурацію комп'ютера та програмного забезпечення.