НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут програмних систем

Друге інформаційне повідомлення PDF version DOC version

Програма конференції PDF

ОДИНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

УкрПРОГ’2018

На пленарному засіданні Десятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ’2016 (24-25 травня 2016 р.) ухвалено рекомендації щодо продовження проведення конференцій з програмування УкрПРОГ як регулярного наукового форуму один раз на 2 роки.

(Україна, Київ, 22-24 травня 2018 р.)

З 22 по 24 травня 2018 року в Кібернетичному центрі НАН України у м. Києві проводиться одинадцята міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ’2018. Організаторами конференції є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Кібернетичний центр НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" та Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Метою конференції є висвітлення найважливіших досягнень у науці та практиці програмування і програмної інженерії та визначення головних напрямків розвитку цієї ділянки науки і технології.

Програма конференції передбачає:

Робочими мовами конференції є українська, англійська та російська.

Базовими організаціями для проведення конференції є Інститут програмних систем НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції запрошуються науковці і розробники програмного забезпечення України та міжнародної спільноти.

Голова конференції: Сергієнко І.В. - академік НАН України, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Сергієнко І.В. (Україна) — голова координаційної ради

Андон П.І. (Україна), Закусило О.К. (Україна), Згуровський М.З. (Україна), Наумовець А.Г. (Україна), Хіміч О.М. (Україна).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Андон П.І. (Україна) - голова програмного комітету

Яловець А.Л. (Україна) - заступник голови

Анісімов А.В. (Україна)

Глибовець М.М. (Україна)

Горлач С.П. (Німеччина)

Гудак Ш. (Словаччина)

Дорошенко А.Ю. (Україна)

Єршов С.В. (Україна)

Ільченко М.Ю. (Україна)

Задорожний В.Й. (США)

Кривий С.Л. (Україна)

Куссуль Н.М. (Україна)

Летичевський О.А. (Україна)

Майр Х. (Австрія)

Нікітченко М.С. (Україна)

Павлов О.А. (Україна)

Панкратова Н.Д. (Україна)

Пасічник  В.В. (Україна)

Провотар О.І. (Україна)

Редько В.Н. (Україна)

Сергієнко І.В. (Україна)

Сидоров М.О. (Україна)

Тарасенко В.П. (Україна)

Теленік С.Ф. (Україна)

Тесля  Ю.М. (Україна)

Тиугу Е.Х. (Естонія)

Хлухі Л. (Словаччина)

Чая Л. (Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мороз Г.Б. (Україна) - голова оргкомітету, Городніченко В.С. (Україна) - заступник голови, Куляс А.І. (Україна), Старостін А.М. (Україна), Щербак Б.В. (Україна), Салата М.В. (Україна), Дишкант Г.М. (Україна), Соколова Т.Є. (Україна).

ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ

Мовою подання статті може бути українська, англійська або російська. Тексти статей подаються до 28 лютого 2018 р. на папері в 1 примірнику, а також електронною поштою у вигляді файлу MS Word 97-2003 за адресами, що подаються нижче. Технічні вимоги до оформлення робіт додаються. Видання праць конференції включатиме повні тексти статей. Відібрані роботи будуть надруковані в журналі “Проблеми програмування” (№№ 2-3) за 2018 рік.

Крім того, планується публікація кращих робіт у CEUR, що забезпечує їх подальшу індексацію наукометричною базою Scopus

Усні доповіді та лекторій забезпечуються пристроями для показу прозорих слайдів та електронних презентацій. Крім того, кожна доповідь може бути доповнена комп’ютерним показом програмного забезпечення.

Для участі в конференції з доповіддю або без доповіді слід подати листа-заявку на кожного учасника (форма додається).

Після розгляду статей та листів-заявок програмний комітет до 18 березня 2018 р. сповіщає авторів про прийняття/відхилення статей, а учасників без доповіді – про прийняття їхніх заявок. До 30 березня 2018 р. всі учасники конференції сплачують реєстраційний внесок.

Запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після 1 травня 2018 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:

до 28 лютого 2018 р. – подання текстів статей;

до 18 березня 2018 р. – повідомлення про прийняття/відхилення статті/листа-заявки;

до 30 березня 2018 р. – сплата реєстраційних внесків;

після 1 травня 2018 р. – надсилання запрошень.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ

Реєстраційний внесок учасника конференції становить 1000 гривень (в т.ч. ПДВ), що включає матеріали конференції та організаційні витрати. Орієнтовно реєстраційний внесок для студентів і аспірантів, якщо вони є одноосібним автором статті, становить 500 гривень (в т.ч. ПДВ).

За участь у конференції авторам прийнятих статей переказувати внески за адресою:

Отримувач: Інститут програмних систем НАН України

код ЄДРПОУ 05540149

Свідоцтво платника податку 37057313

ІПН 055401426501

р/р 31258231109041

Банк Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

У полі «призначення платежу» необхідно вказати: код доходів 25010100, «УкрПРОГ’2018» і обов'язково прізвище учасника конференції.

Статті учасників, які не сплатили реєстраційний внесок, не публікуватимуться. 

Проживання учасників конференції можливе в готелях поблизу Кібернетичного центру НАН України за власний рахунок.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5, Інститут програмних систем НАН України, УкрПРОГ’2018

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ - кімн. 225, телефон: (38)(044) 526-21-48, факс: (38)(044) 526-62-63, електронна пошта: ukrprog@isofts.kiev.ua


Вимоги до оформлення статей на конференцію УкрПРОГ'2018

1. Стаття подається в електронному вигляді (електронний носій чи e-mail), а також у твердій копії у 1-му примірнику (роздруківка високої якості на білому папері). Обсяг статті до 8 сторінок.  Збільшення обсягу тільки за погодженням з членом Програмного комітету, що формує програму відповідної секції.

2. Файл електронної версії статті повинен мати формат *.doc або *.docx. Параметри сторінки: розмір паперу А4 (210×297), поля дзеркальні: верхнє і нижнє 2 см.; зовні 1 см, усередині 3 см, верхній і нижній колонтитули 1,27 см. Шрифт (True type font) гарнітури Times (Times New Roman Cyr) єдиний, висоти зазначені нижче. Міжрядковий множник скрізь одинарний.

3. Обидві версії статті надавати БЕЗ нумерації сторінок.

4. В кінці статті обов’язково вказати: 1) Контактний тел. та e-mail відповідального виконавця для роботи з редактором при підготовці статті до друку; 2) Назву статті і ПІБ авторів англійською та українською мовами.

Додаткова інформація, яка повинна подаватися окремим файлом у випадку надання статей для публікації в CEUR:

  1. Ім’я та прізвища (повністю, не ініціали) всіх авторів українською та англійською мовою
  2. Назва  українською та англійською мовою
  3. Анотація англійською мовою не менше 250 слів (не автоматичний переклад, а перевірений текст)
  4. Письмова згода кожного із авторів на публікацію в CEUR («Згодні на публікацію в CEUR»). Умовою публікації в CEUR являється обов’язкова письмова згода усіх авторів.
  5. Контактна інформація (е-mail ) для вирішення можливих питань по публікації

Без додаткової інформації статті  у CEUR публікуватися не будуть!

Послідовність розміщення та оформлення матеріалу

УДК (за новою класифікацією): шрифт 12 пт; абзац із лівим вирівнюванням, відступ зліва 1,25 см, вертикальних відступів немає.

Заголовок 1 (назва статті): шрифт 14 пт, напівжирний, регістр верхній; абзац із центральним вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 40 пт, після 10 пт.

Автори ініціали та прізвища авторів, шрифт 12 пт, курсив (світлий); абзац із центральним вирівнюванням, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 12 пт, після 6 пт.

Анотація і ключові слова надаються на трьох мовах (українською, англійською та російською): шрифт 8 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, горизонтальний відступ зліва 1 см, справа 0, вертикальні відступи - до 6 пт, після 0 пт.

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 12 пт, напівжирний; абзац із лівим вирівнюванням, без переносів, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 8 пт, після 0 пт. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 10 пт, напівжирний. 

Основний текст статті: шрифт 10 пт, звичайний; абзац із вирівнюванням по ширині, новий рядок 1 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Формула: шрифт 10 пт (використовуються редактори формул Microsoft Equation Editor 3.0 або Math Type); абзац із лівим вирівнюванням, два табулятори - центральний для тіла формули 8,5 см і правий для номера формули 17 см, горизонтальних відступів немає, вертикальні відступи - до 6 пт, після - 6 пт.

Бібліографія (Література): Нумерація джерел згідно ДСТУ 8302:2105 від 01.07.2016 р. Шрифт 8 пт, звичайний; нумерований список, абзац із вирівнюванням по ширині, висячий відступ 0,63 см, горизонтальних і вертикальних відступів немає.

Література англійською мовою (References): список використовуваних джерел, оформлений на мові статті, перевести на англійську мову. Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, наприклад, за електронною адресою https://web.archive.org/web/20150207094353/http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf

Про авторів: ініціали та прізвища усіх авторів, наукове звання, посада, адреса, кількість публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях (приблизно), індекс Гірша, обов’язково номер ORCID (сайт ORCID http://orcid.org/).

Обов’язково вказати мобільний телефон і е-mail для роботи з редактором

Про місце роботи авторів: повна назва установи, індекс, адреса, факс, телефон, e-mail.

Графічний матеріал (рисунки, графіки, діаграми) має бути самостійним об'єктом і вміщений в документ Word методом вставки рисунка або об'єкта. Розташування центральне з відступами до і після 8 пт. Підпис під рисунками центрований, шрифт 10 пт, відступ після 8 пт. Припустимим є розташування рисунка і підпису під ним  в кадрі зовні поля з обтіканням тексту. Файли графічних форматів великих обсягів для ілюстрацій (наприклад, копії екранів високої якості) мають бути конвертовані в колірний діапазон не більш 256 кольорів.

Розмір файлу для передачі (*.doc / *.docx) не повинен перевищувати 1 Мб.


Лист-заявка про участь у 11-й Міжнародній науково-практичній

конференції з програмування УкрПРОГ’2018

 (Київ, 22-24 травня 2018 р.)

 

Назва статті:

ПІБ

(повністю)

Уч. звання,

посада

Контактний

тел.

Е-mail

Установа

Місто

1

2

3

4

Доповідач:

Прим.:

Лист можливо надати на усіх співавторів на одному листі або на кожного співавтора на окремому листі по наведеної вище формі.

Інформація надається для кожного співавтора статті.

Якщо необхідна комп'ютерна демонстрація, зазначте необхідну конфігурацію комп'ютера та програмного забезпечення.